www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2004


Wpływ diagnostyki prenatalnej na postępowanie terapeutyczne u płodów i noworodków z zaburzeniami rytmu serca zagrażającymi życiuWpływ diagnostyki prenatalnej na postępowanie terapeutyczne u płodów i noworodków z zaburzeniami rytmu serca zagrażającymi życiu

Influence of prenatal diagnosis on management of the fetuses and neonates

with life-threatening arrhythmias

Joanna Dangel, Anita Hamela-Olkowska, Katarzyna Kufel, Maria K. Kornacka, Katarzyna Bieganowska, Joanna Rękawek, Elżbieta Szymaniak

Streszczenie

Celem pracy była analiza postępowania diagnostycznego i terapeutycznego oraz wyników leczenia płodów i ...... chce wiedziec wiecej ...