www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2013


Zastosowanie w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej komercyjnego testu immunoblotting IgGZastosowanie w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej komercyjnego testu immunoblotting IgG, opartego na antygenach rekombinowanych – badania wstępne

The use of a commercial immunoblotting IgG test using recombinant antigens

in diagnosing congenital toxoplasmosis–preliminary research

Anna Niezgoda1, Justyna Czech-Kowalska1, Julita Latka-Grot1, Anna Dobrzańska1

Streszczenie

Celem pracy była ocena przydatności komercyjnego testu ...... chce wiedziec wiecej ...Powikłania kaniulacji naczyń pępowinowych w materiale klinikiComlications of umbilical catheterization based on patient of Clinic

Joanna Bothur-Nowacka1, Katarzyna Chada-Borowiecka1, Dariusz Gruszfeld1,

Anna Dobrzańska1

Streszczenie

Kaniulacja naczyń pępowinowych jest jednym z częściej wykonywanych zabiegów w intensywnej terapii noworodka. Zabieg ten, uważany za stosunkowo prosty, zapewnia szybki dostęp do żyły centralnej u chorego noworodka. Jednak mimo oczywistych korzyści może być przyczyną ...... chce wiedziec wiecej ...Porównanie przydatności skali Rossa, NT-proBNP i echokardiograficznej frakcji skracania w niewydolności krążenia u noworodkówComparison of the utility of the Ross scale, NT-proBNP and fractional shortening

in neonates with heart failure

Krzysztof Narębski1, Hanna Streich1, Janusz Czarnecki2

Streszczenie

Cel: ocena korelacji pomiędzy podwyższonymi wartościami NT-proBNP, wysoką punktacją w skali Rossa i obniżoną frakcją skracania w badaniu echo serca u noworodków z niewydolnością krążenia. Metody badania: analiza retrospektywna 88 noworodków ze ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena przydatności pomiarów przezskórnych prężności tlenu i dwutlenku węgla przy użyciu monitora TCM-4 u noworodków - doniesienie wstępneEvaluation of measurement of the trancutaneous O2 and CO2 tension using monitor

TCM-4 in neonates–preliminary test

Krzysztof Stempniewicz1, Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz2, Sabina Kluz-Lauterbach3, Marta Twardoch-Drozd4, Alina Wojciechowska5

Streszczenie

Cel pracy: porównanie wartości TcpO2 i TcpCO2, uzyskanych przy użyciu monitora TCM-4 firmy Radiometer Medical ApS (Dania), z parametrami wymiany gazowej w krwi tętniczej (paO2 ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza czynników ryzyka niskiego stężenia antytrombiny III u noworodków leczonych na Oddziale Neonatologii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w BytomiuLow level of antithrombin III in newborns treated in the Neonatal Unit in Bytom-risk

factors’ analysis

Gabriela Ziomek, Helena Sławska, Klaudiusz Bober

Streszczenie

W literaturze medycznej są dostępne doniesienia o znaczeniu kontroli stężenia antytrombiny III u noworodków. Należy jednak zwrócić uwagę na trudności z ustaleniem prawidłowych wartości dla noworodków urodzonych przedwcześnie z uwagi na liczne ciążowe i ...... chce wiedziec wiecej ...Podawanie surfaktantu noworodkom o masie urodzeniowej poniżej 1250 g metodą mniej inwazyjną (LISA) - wyniki badania pilotażowegoLess invasive surfactant administration (LISA) in neonates with birth weight

less than 1250 g – results of a pilot study

Klaudiusz Bober1, Helena Sławska1, Gabriela Ziomek1, Michał Skrzypek2

Streszczenie

Ze względu na inwazyjność procedury intubacji i większe ryzyko wystąpienia powikłań coraz częściej w piśmiennictwie spotykamy opisy innych sposobów podawania surfaktantu, m.in za pomocą cienkiego cewnika. Metoda ta jest obecnie ...... chce wiedziec wiecej ...