www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2012


Opinia pielęgniarek i położnych oddziałów neonatologicznych na temat podejmowania działań ratujących życie dziecka urodzonego przedwcześnie, ze skrajnie małą masą ciałaOpinia pielęgniarek i położnych oddziałów neonatologicznych

na temat podejmowania działań ratujących życie dziecka

urodzonego przedwcześnie, ze skrajnie małą masą ciała

Opinion of nurses and midwives of neonatal intensive care units about resuscitation

of a child prematurely born, with extremely low birth weight

Iga Piasecka1, Ilona Rozalska-Walaszek2, Beata Dobrowolska3, Anna Pilewska-Kozak4,

Witold Lesiuk2

Streszczenie

Cel ...... chce wiedziec wiecej ...Noworodki i niemowlęta z wrodzonym izolowanym całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym, uznanym za stan zagrożenia życia – obserwacje własneJoanna Kwiatkowska1, Agnieszka Stańko1, Rajmund Wilczek1, Rafał Pawlaczyk2

Streszczenie

Wstęp: całkowity blok przedsionkowo-komorowy (CAVB) jest sporadycznie występującą arytmią u noworodków, mogącą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta. Zastosowanie odpowiedniej terapii w momencie rozpoznania może znacznie ograniczyć jego skutki. Cel: przedstawiamy doświadczenia naszego ośrodka w zakresie terapii wrodzonego CAVB u noworodków i małych dzieci bez ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce odmy opłucnowej u noworodkówPiotr Szymański1, Piotr Kruczek1

Streszczenie

Odma opłucnowa jest stanem zagrożenia życia, wymagającym szybkiego rozpoznania i leczenia. To powikłanie zaburzeń oddechowych o różnej etiologii występuje u noworodków dość często; może być wynikiem zastosowania takich metod leczenia objawowego, jak ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) lub wentylacja mechaniczna. Dotychczas rozpoznanie odmy opierało się na objawach klinicznych i badaniu radiologicznym. ...... chce wiedziec wiecej ...