www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2012


Częstość występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków urodzonych w 2010 roku – jest dobrze czy źle?Frequency of bronchopulmonary dysplasia among newborns born in 2010

– can it be assessed as good or bad?

Marcin Kęsiak1, Marek Nowiczewski1, Przemysław Kiciński1, Ewa Gulczyńska1

Streszczenie

Celem pracy było ustalenie częstości występowania i ciężkości dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD) u noworodków urodzonych w 2010 roku

z masą ciała < 1500 g. Materiał i metody. Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji wszystkich ...... chce wiedziec wiecej ...Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego stosowanego podczas porodu siłami natury na dobrostan noworodka i przebieg poroduThe influence of epidural anaesthesia used during the natural labour on the newborn’s well-being and the labour

Piotr Surmiak1, Małgorzata Baumert1, Zofia Walencka1

Streszczenie

Celem pracy była analiza wpływu znieczulenia zewnątrzoponowego (ZZO), stosowanego u matek rodzących siłami natury (SN), na przebieg porodu i stan noworodka. Retrospektywną analizą objęto dokumentację matek, u których zastosowano znieczulenie zewnątrzoponowe podczas porodu SN ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu retinopatii wcześniaczej – doniesienie wstępnePreliminary report – ranibizumab in treatment of retinopathy of prematurity

Krystyna Piłat1, Wojciech Hautz2, Anna Dobrzańska1

Streszczenie

Wraz z rozwojem neonatologii wzrosła częstość retinopatii wcześniaków, ponieważ zwiększyła się liczba przeżywających skrajnie niedojrzałych wcześniaków. Program wczesnego wykrywania chorób siatkówki u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz interwencje zabiegowe (obecnie najczęściej ...... chce wiedziec wiecej ...