www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2011


Wpływ różnych metod wspomagania oddychania na przepływy krwi w tętnicy przedniej i środkowej mózgu u noworodków przedwcześnie urodzonychThe influence of different methods of breathing support on blood flow in anterior and middle cerebral arteries in preterm newborns

Alicja Kornacka, Jerzy Szczapa

Streszczenie

Mózgowy przepływ krwi u noworodków przedwcześnie urodzonych jest niestabilny i charakteryzuje się wąskim zakresem autoregulacji. Wspomaganie oddychania należy do czynników wpływających na przepływ krwi w naczyniach mózgowych. Celem pracy była ocena wartości wskaźnika oporu (RI) i wskaźnika pulsacji ...... chce wiedziec wiecej ...Czy oznaczanie interleukin: IL-1ß, IL-8 i IL-10 może być wczesnym markerem infekcji wewnątrzmacicznej?Does levels of interleukins: IL-1ß, IL-8 and IL-10 can be early markers of intrauterine infection?

Małgorzata Baumert, Jan Zejda, Magdalena Paprotny, Zofia Walencka, Kinga Sypniewska

Streszczenie

Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy oznaczanie interleukin IL-1β, IL-8 i IL-10 może być wczesnym markerem infekcji wewnątrzmacicznej. Materiał i metoda: badaniem objęto 42 noworodki donoszone i ich matki oraz 37 noworodków urodzonych przedwcześnie i ich matki. W obu ...... chce wiedziec wiecej ...Występowanie krwawień około/dokomorowych, rozpoznawanych w badaniu ultrasonograficznym mózgowia noworodkówdonoszonych, urodzonych w referencyjnym ośrodku opieki perinatalnej a wybrane czynniki okołoporodoweOccurrence of peri/intraventricular hemorrhages in cranial ultrasound examination in full-term neonates born in tertiary center in relation to some perinatal factors

Maria Girzejowska, Grażyna Hnatyszyn, Maria Beata Czeszyńska, Halina Konefał

Streszczenie

Cel pracy : ocena częstości występowania krwawień około/dokomorowych (PIVH), rozpoznawanych w badaniu ultrasonograficznym mózgowia u noworodków donoszonych, urodzonych w referencyjnym ośrodku opieki ...... chce wiedziec wiecej ...Wady rozwojowe u noworodków matek z cukrzycą ciążową, hospitalizowanych w Klinice Perinatologii i Ginekologii w ZabrzuWady rozwojowe u noworodków matek z cukrzycą ciążową, hospitalizowanych w Klinice Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu

Congental malformations in newborns of mothers with gestational diabetes

from Departement of Perinatology and Gynecology in Zabrze

Barbara Królak-Olejnik1, Ryszarda Adamowicz1, Dariusz Grzonka1, Marcin Muszer1,

Jerzy Łagan1

Streszczenie

Wrodzone wady rozwojowe stanowią istotny problem medyczny i społeczny. ...... chce wiedziec wiecej ...