www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2011


Patogeneza i czynniki ryzyka we wrodzonej torbielowatości gruczolakowatej płuc typu IIIPathogenesis and risk factors of congenital cystic adenomatoid malformation type III

Elżbieta Kasprzak, Krystyna Kocemba, Marcin Kęsiak, Ewa Gulczyńska

Streszczenie

Wrodzona torbielowatość gruczolakowata płuca (CCAM) typu III jest rzadką wadą rozwojową układu oddechowego o bardzo ciężkim przebiegu (praktycznie wada letalna).

Celem pracy była analiza przebiegu choroby i czynników ryzyka u pacjentów z CCAM typu III (potwierdzonych histopatologicznie) leczonych w Klinice ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza wad układu moczowego u noworodków urodzonych w Klinice Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od 1.01.2006 do 31.08.2010Analysis of the urinary tract malformations in neonates born in Neonatology Departament of Medical University of Gdańsk since 1.01.2006 to 31.08.2010

Iwona Jańczewska, Monika Bartosik-Woźniacka, Iwona Domżalska-Popadiuk

Streszczenie

Wrodzone wady rozwojowe, w tym anomalie układu moczowego są istotnym problemem w neonatologii. Celem pracy była ocena częstości występowania wad układu moczowego u noworodków urodzonych w Klinice Neonatologii GUMed w okresie od 1.01.2006 do ...... chce wiedziec wiecej ...Częstość występowania wrodzonych wad serca u noworodków hospitalizowanych w Katedrze Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 2004–2008Prevalence of congenital heart defects among newborns hospitalized in Department of Neonatology at Poznań University of Medical Sciences from 2004 until 2008

Grzegorz Matusiak, Katarzyna Mielnik, Natalia Maciejewska, Justyna Szczapa

Streszczenie

Analizą objęto noworodki hospitalizowane w Katedrze Neonatologii w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie od stycznia 2004 do września 2008. Celem pracy ...... chce wiedziec wiecej ...Czy stężenie białka S100 może być czułym markerem niedotlenienia okołoporodowego?S100 protein concentration as a marker of perinatal hypoxia

Ewa Rokicka-Bulandra, Małgorzata Baumert, Magdalena Paprotny, Łukasz Krzych, Zofia Walencka

Streszczenie

Niedotlenienie okołoporodowe może uszkadzać liczne organy. Trwają poszukiwania swoistych markerów, mogących stanowić wyznacznik hipoksemicznego uszkodzenia tkanek. Cel pracy. Celem pracy była ocena stężenia białka S100 BB i białka S100 A1B oraz ustalenie, czy istnieje związek między obecnością krwawienia ...... chce wiedziec wiecej ...Polimorfizm 677C >T genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR ) a występowanie, przebieg i wyniki leczenia retinopatii wcześniakówMethylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) 677C>T polymorphism and occurrence, course and results of treatment of retinopathy of prematurity

Ewa Strauss, Anna Gotz-Więckowska, Alicja Sobaniec, Andrzej L. Pawlak

Streszczenie

Cel: Ocena wpływu genotypu MTHFR 677C>T u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz ich matek na występowanie, przebieg i wyniki leczenia retinopatii wcześniaków (ROP), a także oddziaływań tego genotypu na zakończenie ciąży porodem przedwczesnym.

...... chce wiedziec wiecej ...