www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2010


Trudności diagnostyczne i lecznicze w niektórych przypadkach niewydolności oddechowej u noworodków, na podstawie pacjentów hospitalizowanych w okresie od 2008 do 2010 r.Diagnostic and therapeutic difficulties in certain cases of respiratory failure in newborns from patients hospitalized in the period from 2008 to 2010

Hanna Streich, Marek Polakiewicz, Małgorzata Górczyńska, Renata Małkiewicz

Streszczenie

Niewydolność oddechowa jest głównym powodem hospitalizacji noworodków na oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej.

Przedstawiliśmy wyniki leczenia niewydolności oddechowej u noworodków leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii i ...... chce wiedziec wiecej ...Wady ośrodkowego układu nerwowego u noworodkówCentral nervous system malformations in neonates born in Neonatology Department

Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in years 2002–2005

Katarzyna Plagens-Rotman, Karolina Chojnacka

Streszczenie

Wady wrodzone stanowią poważny problem medyczny, a także społeczny i ekonomiczny. Szeroko stosowane w ostatnich latach badania prenatalne umożliwiają wczesne wykrycie wad wrodzonych płodu. Umożliwia to odpowiedni wybór miejsca i sposobu zakończenia ciąży oraz ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza występowania wrodzonych wad rozwojowych u noworodków urodzonych w latach 1990–2009 w Ostrowie WielkopolskimAnalysis of occurrence of congenital malformations in neonates born trough the years 1990–2009 in Ostrów Wielkopolski

Katarzyna Bierła, Małgorzata Bogucka, Krzysztof Misiak, Katarzyna Tuzel

Streszczenie

Celem pracy była ocena częstości występowania wad wrodzonych u noworodków urodzonych w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1990–2009. Analizie retrospektywnej poddano 757 noworodków, u których stwierdzono obecność wad wrodzonych, podzielonych na określone grupy. Wady ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena czynności mięśnia sercowego u noworodków donoszonych z zastosowaniem dopplera tkankowego – badania wstępneDoppler tissue imaging assessment of myocardial function in term newborn infants – preliminary study

Renata Bokiniec, Paweł Własienko, Maria K. Kornacka

Streszczenie

Cel. Echokardiograficzna ocena funkcji prawej i lewej komory w opcji Dopplera tkankowego u zdrowych noworodków donoszonych we wczesnym okresie noworodkowym.

Materiał i metoda: Badania przeprowadzono u 10 zdrowych donoszonych noworodków. Do badań kwalifikowano noworodki matek z prawidłowym ...... chce wiedziec wiecej ...Suplementacja kwasem foliowym diety kobiet rodzących dzieci z wadą układu nerwowego w regionie śląskim w latach 2001–2003Folic acid supplementation among women who gave birth to infants with congenital malformations of the central nervous system in Silesia region between 2001 and 2003

Zofia Walencka, Małgorzata Baumert, Katarzyna Wiśniewska, Magdalena Paprotny

Streszczenie

Wstęp. Wady cewy nerwowej (wcn) mają etiologię wieloczynnikową. Podaż kwasu foliowego przed i w pierwszym trymestrze ciąży znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej. Dzięki temu odkryciu stało się ...... chce wiedziec wiecej ...Współwystępowanie zespołu Downa z innymi zaburzeniami – przypadki własneDown Syndrome and other malformations coexistence – own experience

Zdzisława Rosińska, Anita Horodnicka-Józwa, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Stanisław Paradowski, Stanisław Zajączek

Streszczenie

Wstęp. Stosunkowo duża częstość występowania zespołu Downa (ZD) jest powodem tego, że oprócz charakterystycznego fenotypu zespołu obserwujemy współwystępowanie innych, nałożonych zaburzeń.

Materiał i metody. Oceniano częstość współwystępowania dodatkowych ...... chce wiedziec wiecej ...Występowanie mutacji C677T genu reduktazy 5,10 metylenotetrahydrafolianowej (MTHFR) u matek dzieci z wadą cewy nerwowej, bez wielowadzia lub z dodatkowym wielowadziemOccurrence of C677T mutation of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene in women, whose children were affected by neural tube defects with and without coexisting malformations

Aleksandra Pietrzyk, Barbara Śmilgin, Anna Jakubowska, Krzysztof Piotrowski, Katarzyna Durda, Dagmara Dynarska, Krzysztof Mędrek, Stanisław Zajączek

Streszczenie

Cel. Ocena częstości występowania mutacji C677T u matek dzieci z wadą cewy nerwowej (WCN) bez wielowadzia lub z ...... chce wiedziec wiecej ...Ultrasonograficzna ocena gruczołu tarczowego u noworodków z zespołem Downa – badania wstępneThyroid ultrasonography in neonates with Down syndrom – initial studies

Aleksandra Mikołajczak, Maria K. Kornacka, Renata Bokiniec

Streszczenie

Zespół Downa (ZD) jest najczęstszą patologią o uwarunkowaniu genetycznym. U dzieci z zespołem Downa istotnie częściej niż w populacji ogólnej występują zaburzenia czynności tarczycy zarówno jawne, jak i subkliniczne. Celem pracy była ultrasonograficzna ocena gruczołu tarczowego u dzieci z zespołem Downa i próba ...... chce wiedziec wiecej ...Wady wrodzone serca u dzieci z zespołem Downa i ocena wyników ich leczenia operacyjnego w materiale własnymCongenital heart defects in children with Down’s syndrome and estimate of cardiac operations’ results in own material

Anna Wałdoch

Streszczenie

Zespół Downa (DS) jest zespołem genetycznym najczęściej stwierdzanym w populacji dziecięcej. Wśród wielu anomalii rozwojowych uwagę zwraca duża częstość występowania wad serca.

Cel. W pracy przedstawiono analizę częstości występowania, rodzajów wad serca i odległych wyników ich leczenia operacyjnego w grupie ...... chce wiedziec wiecej ...Wady rozwojowe u noworodków matek z cukrzycą ciążową, hospitalizowanych w Klinice Perinatologii i Ginekologii w ZabrzuCongental malformations in newborns of mothers with gestational diabetes from Departement of Perinatology and Gynecology in Zabrze

Barbara Królak-Olejnik, Ryszarda Adamowicz, Dariusz Grzonka, Marcin Muszer, Jerzy Łagan

Streszczenie

Wrodzone wady rozwojowe stanowią istotny problem medyczny i społeczny. Ryzyko ich znacznie wzrasta w populacji noworodków matek z cukrzycą. Celem pracy była analiza wrodzonych wad rozwojowych dzieci pacjentek z cukrzycą ciążową i losowo wybranych ...... chce wiedziec wiecej ...Wybrane wady wrodzone wymagające interwencji chirurgicznej u noworodków leczonych w Katedrze Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w latach 2006–2008Selected congenital malformations requiring surgical intervention in newborns treated in Neonatology Department Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in years 2006–2008

Marta Jabłońska, Karolina Chojnacka

Streszczenie

Wstęp. Wady rozwojowe noworodków stanowią poważny problem medyczny, a także społeczny i ekonomiczny. Etiologia większości wad wrodzonych nadal pozostaje nieznana.

Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania i ...... chce wiedziec wiecej ...Albuminuria jako cecha fenotypowa heterozygot, nosicieli mutacji genu beta-2 lamininyAlbuminuria as a phenotype feature of carriers of heterozygose mutations of beta-2 laminin

Iwona Maruniak-Chudek, Martin Zenker, Jerzy Chudek

Streszczenie

Wstęp. Mutacja genu lamininy beta-2 (LAMB2) stanowi podłoże genetyczne jednego z wrodzonych zespołów nerczycowych, dziedziczonych autosomalnie recesywnie. Noworodki obciążone mutacjami obu alleli tego genu charakteryzują się rozlanym stwardnieniem mezangium, przebiegającym z pełnoobjawowym wrodzonym zespołem ...... chce wiedziec wiecej ...Wyniki leczenia noworodków z wrodzoną przepukliną przeponowąThe outcome of neonates with congenital diaphragmatic hernia

Jakub Behrendt, Magdalena Kwiatkowska-Gruca, Klaudia Dąbrowska,Anna Goleniowska-Król, Wojciech Korlacki, Urszula Godula-Stuglik

Streszczenie

Celem pracy było określenie czynników mających wpływ na wyniki leczenia oraz ocena częstości i rodzaju powikłań u noworodków leczonych z powodu wrodzonej przepukliny przeponowej w Klinice Intensywnej Terapii i Patologii noworodka w Zabrzu. Badanie polegało na retrospektywnej ...... chce wiedziec wiecej ...Czynniki ryzyka wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) u dzieci z bardzo małą urodzeniową masą ciałaRisk factors of cerebral palsy (CP) infant with very low birth weight (VLBW)

Bogumiła Stoińska, Janusz Gadzinowski, Beata Pusz

Streszczenie

Celem pracy była ocena rozwoju psychoruchowego dzieci z bardzo małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała oraz określenie czynników ryzyka i częstości występowania MPD w tej grupie dzieci.

Materiał i metody. Analiza obejmowała 450 noworodków urodzonych przedwcześnie z masą ciała 500–1500 g, leczonych w Klinice ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza danych dotyczących noworodków z wadami wrodzonymi ośrodkowego układu nerwowego urodzonych w Ginekologiczno--Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2009 rokuThe analysis of data concerning newborns with central nervous system malformations born in Gynecological-Obstetric Clinical Hospital of University of Medical Sciences in Poznań in 2009

Anna Malke, Martyna Siąkowska, Katarzyna Wróblewska-Seniuk

Streszczenie

Celem pracy była ocena częstości występowania i rodzaju wrodzonych wad ośrodkowego układu nerwowego u noworodków urodzonych w roku 2009 w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w ...... chce wiedziec wiecej ...