www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2009


Wpływ masażu na mózgowy przepływ krwi u noworodkówThe effect of massage on cerebral blood flow in neonates

Marek Boberski, Jacek Rudnicki, Agnieszka Kordek, Beata Łoniewska

Streszczenie

Fizjoterapia jest uznaną metodą postępowania na wszystkich etapach terapii neurorozwojowej dzieci. Liczne doniesienia naukowe potwierdzają zalety masażu oraz celowość jego stosowania w leczeniu dzieci przedwcześnie urodzonych. Celem pracy była ocena wpływu masażu na mózgowe krążenie krwi oraz stan behawioralny wcześniaków. Siedemnaście ...... chce wiedziec wiecej ...Zmiany w zapisie aEEG po podaniu leków przeciwdrgawkowychChanges in aEEG caused by anticonvulsants

Jacek Rudnicki, Agnieszka Kordek, Beata Łoniewska, Ewa Butrymowicz, Barbara Michalczyk1, Zdzisława Rosińska1, Anna Błażejczak1

Streszczenie

Wcześniaki z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g stanowią grupę ryzyka nieprawidłowego rozwoju neurologicznego. W pracy przedstawiono monitorowanie EEG aparatem CCFM u czterech wcześniaków z małą i skrajnie małą masą ciała podczas intensywnej terapii, mające na celu ocenę skuteczności leczenia ...... chce wiedziec wiecej ...Cięcie cesarskie a stan noworodka – wpływ znieczuleniaCesarean section and newborn’s status – influence of anesthesia

Justyna Nowakowska, Wiesław Koper, Barbara Królak-Olejnik

Streszczenie

Liczba wykonywanych na świecie cięć cesarskich stale wzrasta. Najpowszechniejszym sposobem znieczulenia do cięcia cesarskiego jest znieczulenie przewodowe, uznawane za najbezpieczniejsze zarówno dla matki, jak i noworodka. Jednak w wielu szpitalach bardzo często ciężarne są znieczulane do cięcia cesarskiego ogólnie ze względu na ...... chce wiedziec wiecej ...Urodzeniowa masa ciała noworodków a stężenie wybranych chemokin α i ß we krwi pępowinowejBirth weight infants and chemokines level in the cord blood

Barbara Królak-Olejnik, Justyna Nowakowska, Jerzy Łagan, Igor Olejnik

Streszczenie

W okresie noworodkowym w układzie odpornościowym zachodzą złożone procesy związane z adaptacją do zmienionych warunków życia postnatalnego. Skuteczna odpowiedź organizmu na uszkodzenie tkanek czy zakażenie zależna jest od możliwości rozpoznania oraz zdolności zainicjowania reakcji, która prowadzi do neutralizacji szkodliwych ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena wybranych parametrów antropometrycznych u noworodków w aspekcie terapii preparatami wielowitaminowymi u matek w ciążyThe evaluation of selected anthropometric parameters in newborns in aspect of multi micronutrient supplementation in pregnancy

Monika Lachowska, Dorota Paluszyńska, Alina Banasiewicz, Agnieszka Grużewska, Piotr Lachowski, Małgorzata Czyżewska

Streszczenie

Wstęp. Niska urodzeniowa masa ciała (< 2500 g) i wynikające z niej powikłania są uważane za najczęstszą przyczynę zgonów dzieci do piątego roku życia na świecie. Celem pracy była ocena ryzyka urodzenia dziecka z niską ...... chce wiedziec wiecej ...Częstość występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej i zastosowania steroidoterapii postnatalnej u noworodków urodzonych z masą ciała poniżej 1500 g – czy odbiegamy od danych amerykańskich?Frequency of bronchopulmonary dysplasia and postnatal steroidotherapy among very low birth weight newborns – do we differ from american dates?

Marcin Kęsiak, Tomasz Talar, Barbara Sobolewska, Elżbieta Lerch, Ewa Gulczyńska

Streszczenie

Celem pracy było ustalenie częstości występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD) i zastosowania steroidoterapii u noworodków urodzonych z masą ciała < 1500 g. Materiał i metody. Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji ...... chce wiedziec wiecej ...Zmiana standardu leczenia kortykosteroidami i jej wpływu na częstość występowania i postać dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD) u noworodków urodzonych przed 29 tygodniem wieku ciążowegoThe change in standards in corticosteroid treatment with the influence on prevalence and type of bronchopulmonary dysplasia (BPD) among infants born before 29 weeks of gestation

Martyna Woynarowska, Magdalena Rutkowska

Streszczenie

Wstęp. Doniesienia o niekorzystnym wpływie postnatalnie podawanych kortykosteroidów na rozwój OUN u noworodków urodzonych przedwcześnie doprowadziły po 2001 roku do ograniczenia wskazań do ich stosowania w leczeniu BPD, zmniejszenia dawek i ...... chce wiedziec wiecej ...Czy konieczne jest wykonywanie punkcji lędźwiowej u każdego noworodka z podwyższonymi laboratoryjnymi wskaźnikami infekcji?Should a neonate with possible infection always have lumbar punction?

Iwona Maroszyńska, Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz

Streszczenie

Wstęp. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje u noworodków z częstością 0,3–3,5/1000 żywych urodzeń. Przebieg choroby zwykle ma charakter skąpoobjawowy, a rozpoznanie jej umożliwia badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Do dzisiaj jednak nie dysponujemy zaleceniami określajacymi wskazania do wykonywania nakłucia ...... chce wiedziec wiecej ...Epidemiologia cukrzycy u ciężarnych leczonych w Klinice Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jej wpływ na stan i rozwój noworodkaEpidemiology of diabetes mellitus in pregnant women treated in Department of Obstetrics of Medical University of Gdansk and its influence on neonatal development

Agnieszka Szatewicz, Bożena Popow, Paulina Kobiela, Iwona Domżalska-Popadiuk

Streszczenie

Celem pracy była ocena częstości występowania cukrzycy u ciężarnych leczonych w Klinice Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2004–2007 oraz analiza jej wpływu na rozwój i stan noworodka po ...... chce wiedziec wiecej ...Porównanie skuteczności dwóch schematów antybiotykoterapii stosowanych w profilaktyce zakażeń okołooperacyjnychComparison of the efficacy of two guidelines of perioperative antibiotic prophylaxis

Iwona Maroszyńska, Krzysztof Zięba

Streszczenie

Wstęp. Zakażenie okołooperacyjne to zakażenie manifestujące się w okresie pooperacyjnym, a będące skutkiem inwazji drobnoustrojów przed operacją, w czasie zabiegu lub po operacji. Celem pracy było porównanie skuteczności dwóch schematów antybiotykoterapii stosowanych w profilaktyce zakażeń okołooperacyjnych. Materiał i metody. Badaniem ...... chce wiedziec wiecej ...Zakażenie układu moczowego u noworodkówUrinary tract infection in newborns

Beata Borek-Dzięcioł, Joanna Schreiber-Zamora, Bożena Kociszewska-Najman, Grażyna Krzemień, Anna Oslislo, Agnieszka Biejat

Streszczenie

Badaniami objęto 50 noworodków z wrodzonym zakażeniem układu moczowego (zum), leczonych w latach 2005–2008 w Oddziale Neonatologii I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM. Zakażenie układu moczowego rozpoznano u 88% noworodków z objawami infekcji wewnątrzmacicznej i u 12% z nieprawidłowym wynikiem ...... chce wiedziec wiecej ...