www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2009


Analiza wrodzonych wad rozwojowych w latach 1993–1999 i 2000–2006 w Szpitalu Ogólnym w Bielsku-BiałejAnalysis of congenital malformations trough the years 1993–1999 and 2000–2006 in the Common Hospital in Bielsko-Biała

Irena Grudziecka, Barbara Bartoszek-Walczyk, Urszula Zielińska, Anna Pierlak

Streszczenie

Celem pracy było porównanie częstości występowania wrodzonych wad rozwojowych w latach 1993–1999 i 2000–2006 w Szpitalu Ogólnym w Bielsku-Białej. Materiał i metoda: w analizie uwzględniono rodzaj wady, płeć dziecka, wiek matki i jej miejsce ...... chce wiedziec wiecej ...Badanie elektroencefalograficzne i stężenia białka S100B w surowicy krwi w różnych stanach patologicznych u noworodkówS100B protein concentration and electroencephalography in neonatal period – It’s a link?

Agnieszka Szafrańska, Beata Jędrzejczyk-Góral, Dorota Paluszyńska, Małgorzata Czyżewska, Bożena Dołyk, Ewa Terpińska, Elżbieta Gajewska

Streszczenie

Białko S100B jest wykorzystywane w diagnostyce uszkodzeń OUN o różnej etiologii. Celem pracy była ocena wpływu wybranych patologii okresu noworodkowego na stężenie białka S100B w surowicy krwi i zapis EEG oraz ustalenie związku ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza bakteriologiczna pokarmu kobiecego uzyskanego w warunkach szpitalnych i domowych przez matki noworodków z małą urodzeniową masą ciałaBacteriological analysis of breast milk obtained from mothers of low birth weight infants both in hospital and at home

Monika Kamianowska, Marek Szczepański, Barbara Bebko, Monika Ciulkin-Garniewska, Robert Milewski

STRESZCZENIE

Karmienie naturalne jest rekomendowanym sposobem żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie. Odciąganie pokarmu kobiecego może się wiązać z zanieczyszczeniem go drobnoustrojami, co grozi wystąpieniem infekcji u dziecka. Celem badania była ocena ...... chce wiedziec wiecej ...Infekcje szpitalne Klebsiella spp. u noworodków hospitalizowanych w Oddziale Noworodkowym w Łomży w latach 2005–2007The nosocomial infections caused by Klebsiella spp. in neonates hospitalized in Neonatal Unit of the District Hospital in Lomza in the years 2005–2007

Maria Wilińska, Marta Jałbrzykowska, Wojciech Żulikowski, Barbara Pietrzak, Marcin Wiliński

Streszczenie

Celem pracy było określenie częstości zakażeń szpitalnych Klebsiella spp. u noworodków hospitalizowanych w Oddziale Noworodkowym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz wykazanie najczęściej rozpoznawanych form ...... chce wiedziec wiecej ...Regulamin ogłaszania pracZa­kres

W półroczniku „Postępy Neonatologii” publikowane są prace naukowe z zakresu neonatologii i dyscyplin pokrewnych oraz problemów interdyscyplinarnych. Prace mogą mieć charakter:

– prac klinicznych i doświadczalnych,

– prac poglądowych,

– prac kazuistycznych,

– krótkich doniesień,

– listów do redakcji,

– sprawozdań ze zjazdów naukowych,

– komunikatów.

Nadsyłane prace powinny mieć charakter oryginalny. Wymagane jest ...... chce wiedziec wiecej ...