www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2008


Zakażenia szpitalne w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka SPZOZ im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy w latach 2004–2007Nosocomial infections in Neonatal Intensive Care Unit SPZOZ im. dr. J. Biziela in Bydgoszcz between 2004–2007

Iwona Sadowska-Krawczenko, Arkadiusz Kuziemski, Elżbieta Narolska-Wierczewska, Piotr Korbal

Streszczenie

Zakażenia szpitalne są częstym problemem oddziałów noworodkowych, a ryzyko ich wystąpienia jest największe w oddziałach intensywnej terapii noworodka (OITN).

Od 2004 roku w naszym szpitalu rejestracją zakażeń szpitalnych zajmuje się zespół kontroli zakażeń ...... chce wiedziec wiecej ...Ognisko epidemiczne Pseudomonas aeruginosa na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku w 2008 rokuThe epidemic focus of Pseudomonas aeruginosa in the Neonatal Intensive Care Unit in Specialist’s Hospital in Gdańsk in 2008

Elżbieta Pilarczyk, Krystyna Paszko, Agata Krzysztofowicz, Iwona Kuhnel, Ewa Michnowska, Martyn Markul, Małgorzata Mrozińska, Alina Bielawska-Sowa

Streszczenie

Przedstawiono ognisko epidemiczne Pseudomonas aeruginosa na oddziale intensywnej terapii i patologii noworodka. Dokonano analizy 10 noworodków, u których doszło do kolonizacji i zakażenia, ...... chce wiedziec wiecej ...Zakażenie noworodka wywołane przez Staphylococcus hemolyticusStaphylococcus hemolyticus infection in neonate

Maria K. Kornacka, Ewa Głuszczak, Małgorzata Sulik

Streszczenie

W okresie 30 miesięcy (1.01.2006–30.06.2008) spośród 8363 hospitalizowanych noworodków u 107 zdiagnozowaliśmy bakteriemię spowodowaną gronkowcami koagulazo-ujemnymi. Średnia masa ciała badanych wynosiła 1100 g, a średni wiek ciążowy 28 tygodni. Większość z wykrytych gronkowców należało do grupy Staphylococcus epidermidis. Szczegółowej analizie poddano 16 ...... chce wiedziec wiecej ...Kryteria analizy i zasady postępowania w przypadku ogniska epidemicznego Klebsiella na oddziałach noworodkowychCriterions of analysis and principles of proceeding in case of Klebsiella epidemic outbreak on the neonatology hospital wards

Urszula Kasprzykowska, Beata Mączyńska, Krzysztof Szufnarowski, Danuta Smutnicka, Małgorzata Czyżewska, Anna Przondo-Mordarska, Adam Junka

Streszczenie

Cel. Celem pracy była analiza kliniczna i genetyczna ogniska zakażenia Klebsiella pneumoniae na oddziałach noworodkowych w kontekście zakażeń objawowych oraz nosicielstwa w przewodzie pokarmowym.

...... chce wiedziec wiecej ...Czynniki ryzyka zapalenia pępka u noworodków urodzonych przedwcześnieCzynniki ryzyka zapalenia pępka u noworodków urodzonych przedwcześnie

The risk factors for omphalitis in preterm newborns

Beata Wolnicka1, Helena Sławska1, Gabriela Ziomek1, Joanna Stępień

Streszczenie

Do czasu wprowadzenia zasad aseptyki w czasie porodu i przy pielęgnacji kikuta pępowiny zapalenie pępka prowadziło do wielu poważnych powikłań a nawet zgonu noworodka. Obecnie jest to najczęściej lokalizowana infekcja o łagodnym przebiegu.

Celem pracy była ocena występowania zapaleń ...... chce wiedziec wiecej ...Środowisko mikrobiologiczne Kliniki NeonatologiiŚrodowisko mikrobiologiczne Kliniki Neonatologii

Microbiological Environment of the Neonatology Clinic

Anna Szumała-Kąkol, Łukasz Karpiński2, Justyna Szczapa, Grzegorz Matusiak, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

W krajach rozwijajcych si 30–40% wszystkich zgonów noworodków spowodowanych jest zakaeniem. Czsto zakae szpitalnych w grupie noworodków donoszonych wynosi 0,9–1,7%. U dzieci z nisk mas urodzeniow procent ten wzrasta do 40. Znajomo flory bakteryjnej oddziau jest ...... chce wiedziec wiecej ...Enterokoki oporne na wankomycynę izolowane od noworodków leczonych w Klinice NeonatologiiEnterokoki oporne na wankomycynę izolowane od noworodków leczonych w Klinice Neonatologii

Vancomycin-resistant enterococci isolated from newborns treated at the Neonatal Care Unit

Anna Szumała-Kąkol, Jerzy Szczapa, Natalia Bakalarz-Matoga, Agnieszka Banaszak, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

Wzrastająca częstość zakażeń wywoływanych przez enterokoki, w tym enterokoki oporne na wankomycynę, budzi niepokój z powodu niepowodzeń terapeutycznych związanych z ich wieloopornością. Celem ...... chce wiedziec wiecej ...Sprawozdanie z realizacji Programu Wentylacji Nieinwazyjnej Noworodka w Polsce – raport za lata 2003–2007Sprawozdanie z realizacji Programu Wentylacji Nieinwazyjnej Noworodka w Polsce – raport za lata 2003–2007

Non-invasive Respiratory Support Program in Newborns – report from 2003 to 2007 years

Janusz Świetliński, Elżbieta Gajewska, Jerzy Szczapa, Ewa Helwich, Ryszard Lauterbach, Bohdan Maruszewski, Klaudiusz Bober, Michał Skrzypek, Jan Zejda, Tom Bahman

Streszczenie

Celem zainicjowanego w 2003 roku programu byo upowszechnienie nieinwazyjnej techniki wentylacji ...... chce wiedziec wiecej ...Realizacja Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w latach 2002–2007 w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w PoznaniuRealizacja Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w latach 2002–2007 w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Realization of The Universal Neonatal Hearing Screening Programme during 2002–2007 in Phoniatrics and Audiology Department at The Medical University in Poznań

Alicja Sekula, Joanna Jackowska, Anna Hashimoto, Joanna Szyfter-Harris, Andrzej Obrębowski, Piotr Świdziński

Streszczenie

Program Powszechnych ...... chce wiedziec wiecej ...Etiopatogeneza mikrobiologiczna, czynniki ryzyka i przebieg kliniczny sepsy u noworodkówEtiopatogeneza mikrobiologiczna, czynniki ryzyka i przebieg kliniczny sepsy u noworodków

Microbiological etiopathogenesis, risk factors and clinical course of sepsis in the newborns

Anna Łyczywek, Joanna Świder, Judyta Zajdel, Tomasz Szczapa

Streszczenie

U 65 noworodków z rozpoznan seps okrelono rodzaj flory bakteryjnej, dokonano analizy czynników ryzyka i gównych objawów klinicznych oraz miertelnoci w zalenoci od rodzaju flory bakteryjnej wywoujcej zakaenia. Dominoway gronkowce ...... chce wiedziec wiecej ...Przebieg endemii adenowirusowego zapalenia spojówek na Oddziale Intensywnej Terapii NoworodkaPrzebieg endemii adenowirusowego zapalenia spojówek na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka

Adenovirus conjunctivitis outbreak in a neonatal intensive care unit

Beata Łoniewska, Agnieszka Kordek, Anna Romańska, Monika Modrzejewska, Jacek Rudnicki

Streszczenie

Celem pracy bya analiza przebiegu endemii wirusowego zapalenia spojówek wród pacjentów i personelu Oddziau Intensywnej Terapii Noworodka. W okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku adenowirus by przyczyn ostrego zapalenia ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza kosztów intensywnej terapii noworodków niedonoszonych z posocznicą i bez niejAnaliza kosztów intensywnej terapii noworodków niedonoszonych z posocznicą i bez niej

The costs of intensive care of premature infants with sepsis and without it

Iwona Krawczyk-Wyrwicka, Wojciech Hanke, Izabela Rydlewska-Liszkowska, Paweł Krajewski, Tomasz Kozdraj, Andrzej Piotrowski

Streszczenie

Cel: Oszacowanie całkowitych kosztów hospitalizacji przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) dla grupy noworodków z rozpoznaną sepsą oraz bez niej. ...... chce wiedziec wiecej ...Zakażenie noworodka wywołane rzez Staphylococcus hemolyticusZakażenie noworodka wywołane przez Staphylococcus hemolyticus

Staphylococcus hemolyticus infection in neonate

Maria K. Kornacka, Ewa Głuszczak, Małgorzata Sulik

Streszczenie

W okresie 30 miesięcy (1.01.2006–30.06.2008) spośród 8363 hospitalizowanych noworodków u 107 zdiagnozowaliśmy bakteriemię spowodowaną gronkowcami koagulazo-ujemnymi. Średnia masa ciała badanych wynosiła 1100 g, a średni wiek ciążowy 28 tygodni. Większość z wykrytych gronkowców należało do grupy ...... chce wiedziec wiecej ...Znaczenie rodzaju drobnoustroju (pałeczki Gram(–) vs gronkowce koagulazoujemne) dla stężenia pct we krwi noworodków ze szpitalnym zakażeniem uogólnionymZnaczenie rodzaju drobnoustroju (pałeczki Gram(–) vs gronkowce koagulazoujemne) dla stężenia pct we krwi noworodków ze szpitalnym zakażeniem uogólnionym

The relationship of bacterial species (Gram-negative bacilli vs coagulase-negative staphylococci) with concentrations of PCT in the blood of neonates with systemic nosocomial infections

Agnieszka Kordek

Streszczenie

Celem pracy było zbadanie, czy stężenie PCT we krwi noworodków z zakażeniem szpitalnym uogólnionym jest zależne ...... chce wiedziec wiecej ...Czynnik hamujący migrację makrofagów (MIF) w przebiegu zakażenia wewnątrzowodniowego u noworodków z bardzo małą masą ciałaCzynnik hamujący migrację makrofagów (MIF) w przebiegu zakażenia wewnątrzowodniowego u noworodków z bardzo małą masą ciała

Macrophage migration inhibitory factor (MIF) in very low birth weight newborns (VLBW) with intraamniotic infection

Natalia Kawczyńska-Leda, Marta Szymankiewicz, Maria Chmielnicka-Kopaczyk, Wolfgang Thomas, Silvia Seidenspinner, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

Celem pracy było poszukiwanie korelacji między stężeniem MIF w aspiracie z tchawicy i surowicy krwi ...... chce wiedziec wiecej ...Środowisko oddziału szpitalnego jako potencjalne ryzyko zakażeń grzybami pleśniowymi u noworodkaŚrodowisko oddziału szpitalnego jako potencjalne ryzyko zakażeń grzybami pleśniowymi u noworodka

Hospital ward environment as a potential risk of mould infections among newborns

Agnieszka Gniadek, Anna B. Macura

Streszczenie

Cel pracy: Celem badań była ocena występowania grzybów w pomieszczeniach oddziału położniczo-noworodkowego oraz określenie cytotoksyczności grzybów z rodzaju Aspergillus, izolowanych ze rodowiska sali wzmoonego nadzoru noworodka.

Materia i metody: W grudniu ...... chce wiedziec wiecej ...Wartość diagnostyczna oznaczeń stężenia białka S100 u noworodków w rozpoznawaniu okołoporodowych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowegoWartość diagnostyczna oznaczeń stężenia białka S100 u noworodków w rozpoznawaniu okołoporodowych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego

The diagnostic value of S100 protein levels evaluation in newborns in the course of treatment of the perinatal brain injury

Małgorzata Czyżewska, Agnieszka Szafrańska, Dorota Paluszyńska, Ewa Terpińska, Józef Wawro, Elżbieta Gajewska

Streszczenie

Cel: Celem pracy jest ocena przydatnoci oznaczania biaka S100 w rozpoznawaniu okooporodowych uszkodze ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena lekooporności drobnoustrojów wyizolowanych od noworodków zdrowych i hospitalizowanychOcena lekooporności drobnoustrojów wyizolowanych od noworodków zdrowych i hospitalizowanych

Evaluation of the isolated microbes drug resistance from healthy and hospitalized newborns

Małgorzata Brauncajs, Zbigniew Krzemiński, Danuta Chlebna-Sokół

Streszczenie

Cel: ustalenie, przez jakie drobnoustroje s skolonizowane lub zakaone noworodki zaraz po urodzeniu oraz te, które zostay przyjte do szpitala; okrelenie lekowraliwoci drobnoustrojów wyizolowanych od badanych noworodków.

Materia ...... chce wiedziec wiecej ...Czynniki złego rokowania w sepsie szpitalnej u noworodków urodzonych przedwcześnie – obserwacje 10-letnieCzynniki złego rokowania w sepsie szpitalnej u noworodków urodzonych przedwcześnie – obserwacje 10-letnie

Risk factors of bad prognosis in premature neonates with hospital-acquired sepsis: 10 years observation

Jakub Behrendt, Jolanta Balicz, Izabela Tomaszek, Magdalena Kwiatkowska-Gruca, Magdalena Wąsek-Buko, Urszula Godula-Stuglik

Streszczenie

Cel: Retrospektywna 10-letnia analiza etiologii, obrazu klinicznego i wyników leczenia sepsy szpitalnej u noworodków urodzonych ...... chce wiedziec wiecej ...Postępowanie w przypadku zakażeń metycylinowrażliwym gronkowcem złocistym (MSSA) na oddziałach noworodkowychPostępowanie w przypadku zakażeń metycylinowrażliwym gronkowcem złocistym (MSSA) na oddziałach noworodkowych

Proceeding in case of MSSA infection on neonatology wards

Marzenna Bartoszewicz, Sylwia Balicka

Streszczenie

Zakażenia w oddziałach neonatologii są problemem nie tylko klinicznym, ekonomicznym i organizacyjnym, ale także prawnym i medialnym. Pozostają w ścisłym związku z inwazyjnymi procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi oraz z długotrwałą hospitalizacją. Szczególny ...... chce wiedziec wiecej ...Zakażenia noworodków wywołane przez enterokoki oporne na wankomycynę – epidemiologia i czynniki ryzykaZakażenia noworodków wywołane przez enterokoki oporne na wankomycynę – epidemiologia i czynniki ryzyka

Infant’s infections caused by vancomycin-resistant enterococci – epidemiology and risk factors

Agnieszka Banaszak, Anna Szumała-Kąkol, Tomasz Szczapa, Ewa Dopierała, Teresa Ganowicz, Ewa Grzelak

Streszczenie

Cel pracy. Zakażenia stanowią istotny problem społeczny i medyczny. W ostatnim dziesięcioleciu szczególnie niebezpieczne stały się zakażenia wywołane przez ...... chce wiedziec wiecej ...Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) i naczyniowo--śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) u noworodków zagrożonych wystąpieniem retinopatii wcześniaków (ROP)Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) i naczyniowo--śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) u noworodków zagrożonych wystąpieniem retinopatii wcześniaków (ROP)

Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and vaso-epithelial growth factor (VEGF) in neonates at risk of the development of retinopathy of prematurity (ROP)

Krzysztof Zięba, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Iwona Maroszyńska, Magdalena Pomykalska, Elżbieta Kasprzak, Janusz Czajkowski, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

Cel: Analiza ...... chce wiedziec wiecej ...