www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2004


Ocena czynników ryzyka wystąpienia infekcji wtórnej u noworodków urodzonych z bardzo niską i ekstremalnie niską masą ciała leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii / Estimation of the risk factors for nosocomial infections in very low and extremely lowWstęp


    Zakażenie jaja płodowego i błon płodowych (chorioamnionitis)

zgodnie uznawane jest za najczęstszą przyczynę porodu przedwczesnego [1, 2].

Wczesna antybiotykoterapia oraz agresywne, inwazyjne metody leczenia stosowane u

większości niedojrzałych pacjentów, wymagających leczenia w oddziale intensywnej

terapii, powodują, że w grupie tej bardzo często występują wtórne zakażenia

florą wewnątrzszpitalną [3]. Według ...... chce wiedziec wiecej ...Stężenie endoteliny i metabolitów tlenku azotu noworodków donoszonych / Endothelin and nitric oxide metabolites in term neonates - Małgorzata Baumert, Zofia Szamańska-Toczek, Magdalena Paprotny, Jadwiga Popiołek, Agnieszka Sypniewska    Komórki śródbłonka naczyń są

komórkami aktywnymi metabolicznie. Czynność komórek śródbłonka nie ogranicza się

tylko do pełnienia funkcji bariery ochronnej, ale również, ze względu na swoje

położenie, komórki te pełnią wiele funkcji, takich jak: transport tlenu,

substancji odżywczych, produktów przemiany materii, komórek układu

odpornościowego [1].

    Komórki śródbłonka wydzielają również czynniki regulujące

stopień ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena stanu słuchu noworodków urodzonych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w latach 1998–2000 i ocena wpływu czynników ryzyka uszkodzenia słuchu / Analysis of the hearing organ and the assesment of risk factors for hearing in children bornWstęp


    Prawidłowe słyszenie jest niezbędne dla harmonijnego rozwoju

zdolności komunikacyjnych u dzieci. Najczęstszą przyczyną upośledzenia tych

zdolności – obok opóźnienia w rozwoju umysłowym i autyzmu – jest niedosłuch.

Jeśli nie jest on odpowiednio wcześnie wykryty i rehabilitowany, ma ogromny

wpływ na późniejszy rozwój człowieka.

    Zaburzenie komunikacji dziecka z otoczeniem (obejmujące

...... chce wiedziec wiecej ...Ocena przydatności oznaczania aktywności antytrombiny III i białka C w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w posocznicy u noworodków / Antithrombin III and protein C for severe sepsis in neonate. The assessment of usefulness in diagnosis and the...... chce wiedziec wiecej ...Wpływ palenia papierosów na stężenie EGF w mleku kobiecym / Effect of smoking on EGF concentration in human milk - Beata Pawlus, Mieczysław Walczak, Agnieszka Kordek, Beata Łoniewska, Jacek Rudnicki, Ryszard CzajkaWstęp


    EGF (epidermal growth factor) – nabłonkowy czynnik wzrostu

należy do grupy tzw. peptydowych czynników wzrostu. Są to substancje, które

przez odpowiednie receptory wywołują w komórkach docelowych efekt hipertrofii i/lub

hiperplazji [1, 2]. W ostatnich latach zaobserwowano, że mleko kobiece może

zawierać znaczne stężenia czynników wzrostu, które mogą oddziaływać na procesy

wzrastania i dojrzewania dziecka, ...... chce wiedziec wiecej ...Stężenie interleukiny 10 (IL-10) i interleukiny 8 (IL-8) w surowicy krwi noworodków leczonych fototerapią z powodu hiperbilirubinemii / Interleukin 10 (IL-10) and interleukin 8 (IL-8) in cord blood newborns treated with phototherapy - Małgorzata Baume...... chce wiedziec wiecej ...Ocena wybranych parametrów mechaniki oddechowej u noworodków z objawami niewydolności oddechowej / Estimation of some parameters of pulmonary mechanics in neonatal respiratory failure - Magdalena Świrkowicz, Jacek Rodak, M. Katarzyna-Kornacka, Krzysz...... chce wiedziec wiecej ...Jądrzaste krwinki czerwone jako wczesny marker uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u niedotlenionych noworodków / Nucleated red blood of cells as an early marker of brain damage in asphyxiated newborn infants - Maria Szwajcowska, Paweł Kawczyński...... chce wiedziec wiecej ...Wpływ kolonizacji szyjki macicy na występowanie dysplazji oskrzelowo-płucnej / The influence of uterine cervix colonization on the incidence of bronchopulmonary dysplasia (BPD) - M. Katarzyna Kornacka, Krystyna Bober-Olesińska, Joanna Seliga, Monika Ku...... chce wiedziec wiecej ...Ocena subpopulacji limfocytów T (CD45RA, CD45RO) oraz stężenia RANTES we krwi pępowinowej noworodków / Lymphocytes subpopulations (CD45RA, CD45RO) and RANTES concentration in the umbilical cord blood - Barbara Królak-Olejnik, Brygida Beck, Bogdan Mazu...... chce wiedziec wiecej ...Powikłania infekcyjne u noworodków matek z cukrzycą przedciążową i cukrzycą ciężarnych / Infections of newborn from pregnancies complicated by pregestational and gestational diabetes mellitus - Wojciech Kaźmierczak, Grażyna Urban, Marcin Muszer, Rysza...... chce wiedziec wiecej ...Zakażenia Streptococcus agalactiae u noworodków / Streptococcus agalactiae infections in newborns - Elżbieta Strózik-Sadłecka, Małgorzata Napieralska, Paweł Sadłecki...... chce wiedziec wiecej ...Wpływ kolonizacji szyjki macicy paciorkowcem ß-hemolizującym na zachorowalność noworodków w Klinice Neonatologii AM w Warszawie / Influence of GBS cervix colonization on neonatal mortality in the newborns born in Neonatal Department of Warsaw Medical U...... chce wiedziec wiecej ...Czynniki ryzyka zakażenia wczesnego a stężenie białka C-reaktywnego we krwi pępowinowej i w pierwszych dniach życia noworodka / Early onset infection risk factors in relation to C-reactive protein levels at delivery and during first day of life in neo...... chce wiedziec wiecej ...Ocena częstości kolonizacji i zakażeń bakteryjnych noworodków matek z niewydolnością szyjki macicy leczonych szwem okrężnym lub pessarium /  Verification of colonization and bacterial infections of infants whose mothers suffer from cervical incomp...... chce wiedziec wiecej ...Hipotermia czynnikiem ryzyka zgonu noworodka urodzonego przedwcześnie / Hypothermia as a risk factor of premature newborn’s death - Ewa Rokicka-Bulandra, Wojciech Bański, Kalina Plutowska-Hoffmann, Jolanta Wróblewska, Andrzej M. Bulandra, Janusz...... chce wiedziec wiecej ...Epidemiologia zakażeń wcześniaków z m.c. Ł 1500 g / Epidemiology of infections preterm newborns weighing Ł 1500 g - Waldemar Maszkiewicz, Bożena Patkowska-Wasiukiewicz, Elżbieta Bąk, Bogumiła Hofman, Bożena Kubicka-Poteraj, Grażyna Skulimowska, Grażyn...... chce wiedziec wiecej ...