www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 

O nas

POSTĘPY NEONATOLOGII
Organ Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Czasopismo jest wydawane co pół roku. Jest ono adresowane do neonatologów i pediatrów oraz lekarzy i pielęgniarek, dla których neonatologia jest ważną częścią nowoczesnej medycyny

Rada Programowa

Rada naukowa:

Prof. dr hab. med. Romuald Biczysko (Poznań)
Prof. dr hab. med. Grzegorz Bręborowicz (Poznań)
Prof. dr hab. med. Beata Czeszyńska (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski (Poznań)
Prof. dr hab. med. Elżbieta Gajewska (Wrocław)
Prof. dr hab. med. Urszula Godula-Stuglik (Zabrze)
Prof. dr hab. med. Ewa Helwich (Łódź)
Prof. dr hab. med. Walentyna Iwaszko-Krawczuk (Białystok)
Prof. dr hab. med. Eugeniusz Korman (Poznań)
Prof. dr hab. med. Maria Kornacka (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Jurij Korzhynsky (Lwów)
Prof. dr hab. med. Zdzisław Kruszyński (Poznań)
Prof. dr hab. med. Krystyna Kubicka (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska (Poznań)
Prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach (Kraków)
Prof. dr hab. med. Danuta Łozińska (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Stefanos Mantagos (Patras)
Dr hab. med. Waldemar Maszkiewicz (Wrocław)
Prof. dr hab. med. Bogumiła Milewska-Bobula (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Irena Norska-Borówka (Zabrze)
Prof. dr hab. med. Róża Osuch-Jaczewska (Katowice)
Prof. dr hab. med. Tadeusz Pisarski (Poznań)
Prof. dr hab. med. Tomasz E. Romer (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Zdzisław Rondio (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Krystyna Rowecka-Trzebicka (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Georg Simbruner (Monachium)
Prof. dr hab. med. Zbigniew Słomko (Poznań)
Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa (Poznań)
Dr hab. med. Janusz Świetliński (Katowice)
Prof. dr hab. med. Dharmapuri Vidyasagar (Chicago)
Dr hab. med. Mieczysław Walczak (Szczecin)
Dr hab. med. Ewa Wender Ożegowska (Poznań)
Prof. dr hab. med. Jan Wilczyński (Łódź)
Prof. dr hab. med. Michał Wojtalik (Poznań)
Prof. dr hab. med. Jan-Tien Wung (Nowy Jork)
Prof. dr hab. med. Roland R. Wauer (Berlin)
Prof. dr hab. med. Michael Weindling (Liverpool)

Redakcja

Komitet redakcyjny:

Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa (redaktor naczelny)
Prof. dr hab. med. Maria Kornacka (z-ca redaktora naczelnego)
Dr med. Irena Wojsyk-Banaszak (sekretarz redakcji)
Lek. med. Monika Borkowska-Kłos (członek)


Adres redakcji:

„Postępy Neonatologii”
Klinika Zakażeń Noworodków
ul. Polna 33
60–535 Poznań

Wydawca

Twoje Zdrowie sp. z o.o.
Prezes: Adam Wojciechowski
sekretarz: mgr Renata Dyka

ul. Podmiejska 12,
01-489 Warszawa
nr tel 22 861-41-57, 861-41-58
fax 22 638-41-06
e-mail:
biuro@twojezdrowie.com.pl

godziny pracy : 810-1610

Jak do nas dojechać

 

Wydawnictwo mieści się w Warszawie w dzielnicy Bemowo.
Dojazd od Centrum Handlowego Bemowo został pokazany poniżej